Thursday, 20 December 2012

Aktiviti Pengukuhan


Aktiviti Pengukuhan

Aktiviti pengukuhan amat penting di dalam mata pelajaran matematik.  Lebih banyak murid membuat latihan berterusan, maka murid lebih faham topik yang diajar. 

Salah satu latihan adalah menerusi komputer, murid akan berminat dan senang mengingati pelajaran yang dipelajari.Selain daripada itu juga, kita boleh menjalankan pengukuhan pelajaran menerusi permainan. Dalam permainan ini, murid-murid dapat bekerjasama antara satu sama lain untuk mencari jawapan. Dalam gambar menunjukkan permaianan 'puzzle'.
Latihan jenis kertas kerja akan dapat mencari kesalahan dan masalah  yang dihadapi oleh murid.

No comments:

Post a Comment