Wednesday, 7 November 2012

TMK


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
Ledakan kemajuan pelbagai teknologi di dalam kehidupan masa
kini dan akan datang menjadikan elemen ini penting dalam
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
Pendedahan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik
boleh dijaya diaplikasi kepada:

Belajar mengenai TMK
Murid diajar tentang pengetahuan dan kemahiran TMK dalam
mengendalikan perkakasan dan perisian.

Belajar melalui TMK
Penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu
pengetahuan menggunakan media seperti CD-Rom, DVD-Rom,
Internet dan lain lain lagi.

Belajar dengan TMK
Guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat mengajar dan
belajar.

Pengajaran dan pembelajaran TMK
boleh dijadikan sebagai akses untuk menjadi pembelajaran
tersebut lebih menarik dan menyeronok. Murid boleh didedahkan
dengan pelbagai maklumat komunikasi yang terkini dan
penggunaan secara afektif akan menghasilkan pengajaran dan
pembelajaran yang berkualiti.

No comments:

Post a Comment