Thursday, 29 November 2012

Tambah Dalam Lingkungan 10

Isikan tempat kosong:

  1. Lebih 1 daripada 1 ialah 2.
  2. Lebih 1 daripada 3 ialah _.
  3. Lebih 1 daripada 5 ialah _.
  4. Lebih 1 daripada 4 ialah _.
  5. Lebih 1 daripada 6 ialah _.
  6. Lebih 1 daripada 2 ialah _.
  7. Lebih 1 daripada 7 ialah _.
  8. Lebih 1 daripada 9 ialah _.
  9. Lebih 1 daripada 8 ialah _.

No comments:

Post a Comment