Wednesday, 7 November 2012


REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK
BIDANG PEMBELAJARAN

Kandungan matematik dirangkumkan mengikut empat bidang
pembelajaran iaitu:


 • Nombor dan Operasi
 • Sukatan dan Geometri
 • Perkaitan dan Algebra
 • Statistik dan Kebarangkalian


Kandungan bagi KSSR Matematik adalah sebagaimana berikut:

NOMBOR DAN OPERASI 


 • Nombor Bulat
 • Penambahan
 • Penolakan
 • Pendaraban
 • Pembahagian
 • Operasi Bergabung
 • Pecahan
 • Perpuluhan
 • Wang
 • Peratus

Sukatan Dan Geometri

Masa dan Waktu
Ukuran Panjang
Timbangan
Isi padu Cecair
Bentuk Tiga Dimensi
Bentuk Dua Dimensi

PERKAITAN DAN
ALGEBRA

Koordinat
Nisbah dan Kadaran.

Statistik Dan Kebarangkalian

Perwakilan Data
Purata

REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK

FIKIRAN MATEMATIK

Bidang Pembelajaran


Nombor dan Operasi
Sukatan dan
Perkaitan dan Algebra
Statistik dan
Kebarangkalian


Proses 


Berkomunikasi
Menaakul
Membuat  Perkaitan
Menyelesaikan Masalah
Membuat Perwakilan


Sikap Dan Nilai

Tanggapan, minat,penghargaan, yakin
tabah dan berdaya tahan

Peribadi, interaksi,
prosedur, intrinsik.


Kemahiran

Kemahiran matematik
Kemahiran menganalisis
Kemahiran menyelesaikan masalah
Kemahiran membuat penyelidikan
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran menggunakan teknologi

No comments:

Post a Comment