Saturday, 24 November 2012

Nombor Bulat Hingga 10

Tuliskan angka secara tertib menurun

1. 7 > 6 > _ > 4 > _

2. _ > 5 > 4 > _ > _

3. 7 > _ > _ > _ > 3

4.  _ > 5 > _ > _ > 2

5. 9 > _ > _ > _ > 5 

Jawapan:

  1. 5,3
  2. 6,3,2
  3. 6,5,4
  4. 6,4,3
  5. 8,7,6

1 comment: