Thursday, 29 November 2012

Nombor Bulat Hingga 10

Gariskan jawapan yang betul.

  1. 2 (lebih 1, kurang 1) daripada 3.
  2. 5 (lebih 1, kurang 1) daripada 4.
  3. 8 (lebih 1, kurang 1) daripada 9.
  4. 9 (lebih 1, kurang 1) daripada 10.
  5. 7 (lebih 1, kurang 1) daripada 8.
  6. 4 (lebih 1, kurang 1) daripada 3.


No comments:

Post a Comment