Wednesday, 28 November 2012

Nombor Bulat Hingga 10

Tuliskan perkataan 'lebih' atau 'kurang' di ruangan yang disediakan.

  1. 1 _______ daripada 5.
  2. 6 _______ daripada 5.
  3. 3 _______ daripada 7.
  4. 2 _______ daripada 1.
  5. 4 _______ daripada 9.
  6. 8 _______ daripada 3.
  7. 3 _______ daripada 6.
  8. 7 _______ daripada 5.

No comments:

Post a Comment