Monday, 26 November 2012

Nombor Bulat Hingga 10

Lengkapkan:
1. 5      { l _ _ _ }
2. 7      { t _ _ _ h }
3. 3      { _ i _ _ }
4. 8      { _ _ p _ _ } 
5. 1      { s _ _ u }
6. 4      { e m _ _ _ }
7. 9      { s _ _ b _ _ _ _ }
8. 6      { _ n _ _ }
9. 2      { d _ _ }

No comments:

Post a Comment