Thursday, 29 November 2012

Menolak dalam lingkungan 18

Isikan tempat Kosong:

 1. Kurung 1 daripada 13 ialah _______.
 2. Kurang 1 daripada 15 ialah _______.
 3. Kurang 1 daripada 12 ialah _______.
 4. Kurang 1 daripada 18 ialah _______.
 5. Kurang 1 daripada 11 ialah _______.
 6. Kurang 1 daripada 17 ialah _______.
 7. Kurang 1 daripada 14 ialah _______.
 8. Kurang 1 daripada 16 ialah _______.

Tambah Dalam Lingkungan 10

Isikan tempat kosong:

 1. Lebih 1 daripada 1 ialah 2.
 2. Lebih 1 daripada 3 ialah _.
 3. Lebih 1 daripada 5 ialah _.
 4. Lebih 1 daripada 4 ialah _.
 5. Lebih 1 daripada 6 ialah _.
 6. Lebih 1 daripada 2 ialah _.
 7. Lebih 1 daripada 7 ialah _.
 8. Lebih 1 daripada 9 ialah _.
 9. Lebih 1 daripada 8 ialah _.

Nombor Bulat Hingga 20

Isi tempat kosong.

 1. 13 = 1 puluh 3 sa
 2. 17 = _ puluh _ sa
 3. __ = 1 puluh 1 sa
 4. 15 = _ puluh _ sa
 5. 18 = _ puluh _ sa
 6. __ = 1 puluh 6 sa
 7. 20 = _ puluh _ sa
 8. 12 = _ puluh _ sa
 9. __ = 1 puluh 4 sa
 10. 19 = 1 puluh 9 sa

Nombor Bulat Hingga 10

Gariskan jawapan yang betul.

 1. 2 (lebih 1, kurang 1) daripada 3.
 2. 5 (lebih 1, kurang 1) daripada 4.
 3. 8 (lebih 1, kurang 1) daripada 9.
 4. 9 (lebih 1, kurang 1) daripada 10.
 5. 7 (lebih 1, kurang 1) daripada 8.
 6. 4 (lebih 1, kurang 1) daripada 3.


Wednesday, 28 November 2012

Nombor Bulat Hingga 10

Tuliskan perkataan 'lebih' atau 'kurang' di ruangan yang disediakan.

 1. 1 _______ daripada 5.
 2. 6 _______ daripada 5.
 3. 3 _______ daripada 7.
 4. 2 _______ daripada 1.
 5. 4 _______ daripada 9.
 6. 8 _______ daripada 3.
 7. 3 _______ daripada 6.
 8. 7 _______ daripada 5.

LAGU NOMBOR

Belajar nombor-nombor menerusi video ini.

Monday, 26 November 2012

Nombor Bulat Hingga 10

Lengkapkan:
1. 5      { l _ _ _ }
2. 7      { t _ _ _ h }
3. 3      { _ i _ _ }
4. 8      { _ _ p _ _ } 
5. 1      { s _ _ u }
6. 4      { e m _ _ _ }
7. 9      { s _ _ b _ _ _ _ }
8. 6      { _ n _ _ }
9. 2      { d _ _ }

Nombor Bulat Hingga 10

Tuliskan angkanya:
1. satu        (        )
2.empat      (        )
3. tujuh       (        )
4. dua         (        )
5. lima        (        )
6. lapan      (        )
7. tiga         (        )
8. enam      (        )
9. sembilan (        )

Nombor Bulat Hingga 10

Tuliskan angka secara tertib menaik

1. 1 > _ > 3 > _ > 5

2. _ > 3 > 4 > _

3. 5 > _ > 7 > _

4. 2 > _ > 4 > _ > 6

5. _ > 2 > _ > 4


Saturday, 24 November 2012

Nombor Bulat Hingga 10

Tuliskan angka secara tertib menurun

1. 7 > 6 > _ > 4 > _

2. _ > 5 > 4 > _ > _

3. 7 > _ > _ > _ > 3

4.  _ > 5 > _ > _ > 2

5. 9 > _ > _ > _ > 5 

Jawapan:

 1. 5,3
 2. 6,3,2
 3. 6,5,4
 4. 6,4,3
 5. 8,7,6

Friday, 23 November 2012

WANG HINGGA RM10

B. TULISKAN NILAI WANG DALAM PERKATAAN
          _______________________________         ________________________________        _________________________________

Wednesday, 21 November 2012

BENTUK 2D

BULAT

SEGI EMPAT TEPAT

SEGI EMPAT SAMA
SEGI TIGA

Monday, 12 November 2012

Wednesday, 7 November 2012


REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK
BIDANG PEMBELAJARAN

Kandungan matematik dirangkumkan mengikut empat bidang
pembelajaran iaitu:


 • Nombor dan Operasi
 • Sukatan dan Geometri
 • Perkaitan dan Algebra
 • Statistik dan Kebarangkalian


Kandungan bagi KSSR Matematik adalah sebagaimana berikut:

NOMBOR DAN OPERASI 


 • Nombor Bulat
 • Penambahan
 • Penolakan
 • Pendaraban
 • Pembahagian
 • Operasi Bergabung
 • Pecahan
 • Perpuluhan
 • Wang
 • Peratus

Sukatan Dan Geometri

Masa dan Waktu
Ukuran Panjang
Timbangan
Isi padu Cecair
Bentuk Tiga Dimensi
Bentuk Dua Dimensi

PERKAITAN DAN
ALGEBRA

Koordinat
Nisbah dan Kadaran.

Statistik Dan Kebarangkalian

Perwakilan Data
Purata

REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK

FIKIRAN MATEMATIK

Bidang Pembelajaran


Nombor dan Operasi
Sukatan dan
Perkaitan dan Algebra
Statistik dan
Kebarangkalian


Proses 


Berkomunikasi
Menaakul
Membuat  Perkaitan
Menyelesaikan Masalah
Membuat Perwakilan


Sikap Dan Nilai

Tanggapan, minat,penghargaan, yakin
tabah dan berdaya tahan

Peribadi, interaksi,
prosedur, intrinsik.


Kemahiran

Kemahiran matematik
Kemahiran menganalisis
Kemahiran menyelesaikan masalah
Kemahiran membuat penyelidikan
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran menggunakan teknologi

PENILAIAN KSSR


PENILAIAN


Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan
pembelajaran. Ia perlu dirancang dengan baik dan dijalankan
berterusan sebagai sebahagian aktiviti bilik darjah. Dengan
berfokuskan kepada aktiviti Matematik yang pelbagai, kekuatan dan
kelemahan murid boleh dinilai. Kaedah penilaian yang berbeza
boleh dijalankan dengan menggunakan pelbagai teknik penilaian
termasuk kerja lisan dan bertulis dan juga tunjuk cara. Ia boleh
dijalankan dalam bentuk temuduga, soalan terbuka, pemerhatian
dan kajian. Berdasarkan kepada keputusan, guru dapat
memperbetulkan salah tanggapan dan kelemahan murid dan dalam
masa yang sama memperbaiki kemahiran mengajar mereka. Guru
boleh mengambil langkah yang berkesan dalam menjalankan
aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan keupayaan
murid

TMK


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
Ledakan kemajuan pelbagai teknologi di dalam kehidupan masa
kini dan akan datang menjadikan elemen ini penting dalam
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
Pendedahan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik
boleh dijaya diaplikasi kepada:

Belajar mengenai TMK
Murid diajar tentang pengetahuan dan kemahiran TMK dalam
mengendalikan perkakasan dan perisian.

Belajar melalui TMK
Penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu
pengetahuan menggunakan media seperti CD-Rom, DVD-Rom,
Internet dan lain lain lagi.

Belajar dengan TMK
Guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat mengajar dan
belajar.

Pengajaran dan pembelajaran TMK
boleh dijadikan sebagai akses untuk menjadi pembelajaran
tersebut lebih menarik dan menyeronok. Murid boleh didedahkan
dengan pelbagai maklumat komunikasi yang terkini dan
penggunaan secara afektif akan menghasilkan pengajaran dan
pembelajaran yang berkualiti.