Tuesday, 23 October 2012

PROSES: MENYELESAIKAN MASALAH


Proses Menyelesaikan Masalah

Mengupayakan murid untuk:


Ø  Membina konsep dan pengetahuan matematik melalui penyelesaian masalah.

Ø  Menyelesaikan masalah yang timbul dalam matematik dan konteks lain.

Ø  Mengaplikasi dan mengadaptasi pelbagai strategi  yang sesuai untuk menyelesaikan masalah.

Ø  Memantau dan membuat refleksi terhadap proses penyelesaian masalah.

No comments:

Post a Comment