Saturday, 27 October 2012

Statistik Dan Kebarangkalian

Statistik Dan Kebarangkalian

 • Penwakilan Data
 • Purata
 • Peratus

TAFSIRAN BAND
TAFSIRAN BAND
BAND
PERNYATAAN BAND
TAFSIRAN
1
TAHU
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.
2
TAHU  DAN FAHAM
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
4
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.
5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI
Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif,  mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

Wednesday, 24 October 2012

Mewarna


VIDEO MATEMATIK SONG


nombor 4-7

                 

Nombor bulat 0-3


       
  
  

         

   


       

BIDANG PEMBELAJARAN


BIDANG PEMBELAJARAN

Kandungan matematik dirangkumkan melalui empat bidang pembelajaran:


*    Nombor dan Operasi
*      Sukatan dan Geometri
*          Perkaitan dan Algebra
*     Statistik dan Kebarangkalian

Tuesday, 23 October 2012

PROSES: MENYELESAIKAN MASALAH


Proses Menyelesaikan Masalah

Mengupayakan murid untuk:


Ø  Membina konsep dan pengetahuan matematik melalui penyelesaian masalah.

Ø  Menyelesaikan masalah yang timbul dalam matematik dan konteks lain.

Ø  Mengaplikasi dan mengadaptasi pelbagai strategi  yang sesuai untuk menyelesaikan masalah.

Ø  Memantau dan membuat refleksi terhadap proses penyelesaian masalah.

Monday, 22 October 2012

KERANGKA STANDARD PRESTASI


KERANGKA STANDARD PRESTASIBAND
STANDARD
1
Tahu
2
Tahu dan Faham
3
Tahu, Faham dan Boleh Buat
4
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
5
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
6
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

SUKATAN DAN GEOMETRI
SUKATAN DAN GEOMETRI
  ·      MASA  DAN  WAKTU
   ·      UKURAN  PANJANG
   ·      TIMBANGAN
   ·      ISIPADU  CECAIR
   ·      BENTUK  TIGA  DIMENSI
   ·      BENTUK  DUA  DIMENSITransisi

Menulis Nombor Asas
Mewarna
Sesi Soal Jawab
Permainan

Pembahagian Kumpulan

Kemenangan


Friday, 12 October 2012

NOMBOR DAN OPERASI

NOMBOR DAN OPERASI

 • NOMBOR BULAT
 • PENAMBAHAN
 • PENOLAKAN
 • PENDARABAN
 • PEMBAHAGIAN
 • OPERASI BERGABUNG
 • PECAHAN
 • PERPULUHAN
 • WANG

Thursday, 11 October 2012

OBJEKTIF MATEMATIK
OBJEKTIF


Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan murid:


 • Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.
 • Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik.
 • Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian.
 • Berkomunikasi menggunakan idea matematik dan matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan isyilah yang betul.
 • Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.
 • Berfikir, menaakul dan membuat dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan harian。
 • Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.
 • Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
 • Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik.

KSSR MATEMATIK YEAR 1


PENGENALAN

KSSR diperkenalkan untuk mewujudkan generasi pelajar yang boleh mencari ilmu sendiri, sejajar dengan perkembangan teknologi dalam hidupan seharian tanpa melupai asal usul serta pegangan agama (rohani) dan mengabaikan kesihatan (jasmani).

KSSR juga menambahkan beberapa elemen dalam kurikulum yang mempunyai teras keusahawanan dan teknologi maklumat (ICT), sejajar dengan keperluan negara untuk menghasilkan generasi usahawan yang bukan sekadar pengguna, tetapi adalah bakal pencipta teknologi yang boleh membangkitkan negara Malaysia ke aras negara maju.

Monday, 8 October 2012

I LOVE MATEMATIK
Life is good for only two things, discovering mathematics and teaching mathematics.